Przedsiębiorcy sektora mikro-, małych i średnich firm, szczególnie ci, których branże najbardziej ucierpiały przez pandemię mają szansę skorzystać z nowej formy pomocy – bonu na cyfryzację.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała, że konkurs wystartuje już od 20 września.

Bon na cyfryzację – po co?

Jest się o co bić! Do podziału przeznaczono aż 110 mln zł. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pandemia pokazała, jak wiele można zyskać poprzez stosowanie technologii cyfrowych. Wiele działalności gospodarczych przetrwało dzięki przeniesieniu pracy „do sieci”. Okazało się, że w bardzo wielu przypadkach zdalnie można osiągnąć to samo, co poprzez kontakt osobisty. Nawet branżom, które bazują na kontakcie osobistym, takim jak np. gastronomia, technologia pomogła obsłużyć chociażby domowe dostawy jedzenia.

Środki z projektu mają za zadanie złagodzić skutki pandemii COVID-19, służyć ograniczaniu ryzyka gospodarczego i społecznego wywoływanego przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

Na co przeznaczyć bon?

Bony na cyfryzację przeznaczane są na wprowadzenie innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie lub produktu) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki technologiom cyfrowym powinna dokonać się transformacja sposobu działania przedsiębiorcy lub/oraz – zmiana produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie.

Dzięki powyższemu firmy powinny lepiej sobie radzić w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu. Efektem ma być też lepsza konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

Otrzymana pieniądze należy przeznaczyć na:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Dla kogo dofinansowanie?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Faworytami są branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię. Można się ubiegać o dofinansowanie 85% wartości projektu. Minimalna kwota projektu (kwalifikowanych wydatków) to 60 tys. zł. Maksymalna – 300 tys. zł.

Projekt rozliczany będzie w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy przedsięwzięcia. Dokumenty potwierdzać natomiast muszą postęp rzeczowy prac, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.