Sprawdź aktualne składki ZUS w 2020 roku


“Duży” ZUS

przy przychodach pow. 120 tys. zł rocznie

 

Jeśli opłacasz tzw. duży ZUS – bez ulgi, powinieneś wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni składkę w wysokości: 

 • 1354,64 zł –  jeśli nie opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 • 1431,48 zł jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Poszczególne elementy składki na “duży” ZUS w 2020 roku:

 • 612,19 – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 250,90 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 76,84 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 – na ubezpieczenie zdrowotne 
 • 76,84 zł – na Fundusz Pracy.

ZUS dla nowych przedsiębiorców

 dla firm działających od 7 do 30 miesięcy

 

Jeśli opłacasz tzw. mały ZUS – powinieneś wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni składkę w wysokości: 

 • 609,14 – jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe.
 • 590,03 – jeśli nie opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe.

 

Poszczególne elementy składki na “mały” ZUS w 2019 roku:

 • 152,26 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 62,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 19,11 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 13,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 zł – na ubezpieczenie zdrowotne.

 


Ulga na start

Od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy (lub po min. 5 latach przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej), mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy. W tym czasie opłacają jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


 

NOWY ZUS – płacony od dochodu

Jeśli Twoje przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 120 tys. zł, masz możliwość opłacania niższych składek ZUS, uzależnionych od wysokości Twoich dochodów. Informacje na ten temat znajdziesz TUTAJ.

 

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej. Wiążące informacje można znaleźć na stronie ZUS.