Sprawdź aktualne składki ZUS w 2020 roku


“Duży” ZUS

przy przychodach pow. 120 tys. zł rocznie

 

Jeśli opłacasz tzw. duży ZUS – bez ulgi, powinieneś wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni składkę w wysokości: 

Łączna wysokość składek nie jest jeszcze znana z uwagi na brak ustalonej składki chorobowej.

 • ??  –  jeśli nie opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 • ??jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Poszczególne elementy składki na “duży” ZUS w 2020 roku:

 • 612,19 – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 250,90 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 76,84 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • ?? – na ubezpieczenie zdrowotne (w 2019 roku było to 342,32 zł)
 • 76,84 zł – na Fundusz Pracy.

ZUS dla nowych przedsiębiorców

 dla firm działających od 7 do 30 miesięcy

 

Poszczególne elementy składki na “mały” ZUS w 2019 roku:

 • 152,26 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 62,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 19,11 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 13,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • ?? – na ubezpieczenie zdrowotne (w 2019 roku było to 342,32 zł)

 


Ulga na start

Od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy (lub po min. 5 latach przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej), mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy. W tym czasie opłacają jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


 

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej. Wiążące informacje można znaleźć na stronie ZUS.