Sprawdź aktualne składki ZUS w 2022 roku


„Duży” ZUS

 

Jeśli opłacasz tzw. duży ZUS – bez ulgi, powinieneś wpłacić do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni następujące składki:

 • 693,58 – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 284,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 87,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 59,34 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 87,05 zł – na Fundusz Pracy,
 • na ubezpieczenie zdrowotne składka jest obliczana indywidualnie.

 


ZUS preferencyjny (dla nowych przedsiębiorców)

do 24 miesięcy działalności

 

 • 176,27 zł – na ubezpieczenie emerytalne
 • 72,24 zł  – na ubezpieczenia rentowe
 • 22,12 zł  – na ubezpieczenie chorobowe
 • 15,08 zł – składka wypadkowa
 • Składka zdrowotna – ustalana indywidualnie.

 


Mały ZUS plus

Czekamy na informacje ZUS-u co do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla osób, które opłacają „mały ZUS plus”.

 

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej. Wiążące informacje można znaleźć na stronie ZUS.