Sprawdź aktualne składki ZUS w 2019 roku


Duży ZUS

Jeśli opłacasz tzw. duży ZUS – bez ulgi, powinieneś wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni składkę w wysokości: 

 • 1246,92 zł –  jeśli nie opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 • 1316,97 zł – jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Poszczególne elementy składki na “duży” ZUS w 2019 roku:

 • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 70,05 zł – na Fundusz Pracy.

Mały ZUS

Mały ZUS (dla firm działających krócej niż 2 lata)

 • 539,35 – jeśli nie opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 • 555,89 zł – jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Poszczególne elementy składki na “mały” ZUS w 2019 roku:

 • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga na start

Od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy (lub po min. 5 latach przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej), mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy. W tym czasie opłacają jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości:

 • 342,32 zł

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej. Wiążące informacje można znaleźć na stronie:
https://zus.pox.pl/skladki-zus-2019.htm